Select Page

Nu we het paadje van de etiketten zijn ingeslagen, stel ik voor dat we nog een eindje verder wandelen. Dit is zondermeer een mooi paadje, waar het goed toeven is, en waar je ook verrassende ontdekkingen kunt doen: zoals het etiket op de foto aantoont.

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel bijzonders met dit champagne-etiket aan de hand te zijn. Maar als je wat aandachtiger kijkt, zie je een rode schuingedrukte tekst, die het volgende meldt:

Wehrmachts – Marketenderware / Verkauf im freien Handel verboten / Réservé à la Wehrmacht / Achat et revente interdits”

Flessen met dergelijke etiketten waren bestemd voor het Duitse leger ten tijde van W.O. II. En de Duitsers hadden een stevige voorkeur voor dit sprankelend goedje. Er waren periodes waarin een half miljoen flessen per week richting Duitsland gestuurd werden. Natuurlijk lieten de Franse champagnehuizen dit alles niet zo maar begaan en probeerden zij op allerlei manieren de Duitsers om de tuin te leiden. Eén van die slimmigheidjes bestond er net in om flessen met het bovenvermelde etiket, flessen waarvan de Fransen zeker wisten dat die naar de Duitse troepen gingen, te vullen met hun slechtste cuvées; spul dat ze anders toch niet konden verkopen.

Daarnaast bleken de champagnetransporten bestemd voor de Wehrmacht ook nog eens nuttige informatie op te leveren. Grote zendingen champagne waren een “sprankelende” bron van militaire informatie, immers de plaats van aankomst bleek dikwijls een plaats te zijn waar het Duitse leger een militair offensief plande.

Het Franse verzet ontdekte dit toen de Duitsers in 1940 een champagnetransport van enkele tienduizenden flessen richting Roemenië liet vertrekken. Officieel was hier enkel een kleine Duitse missie, maar enkele dagen later trok het Duitse leger Roemenië binnen. Om de triomf luister bij te zetten en ter beloning kregen de Duitse manschappen allemaal een rantsoen champagne. Vanaf dan was het nauwgezet in het oog houden van grote zendingen champagne een prioriteit voor het Franse verzet.

Meer valt te lezen in Don en Petie Kladstrup, “Wijn en Oorlog“, Schuyt & Co Uitgevers bv, Haarlem, 2002.

Dat dit “etiketten-paadje” nog een heel eind verder gaat en vele kronkelingen, overwoekerde zijpaadjes en holle wegeltjes kent, zal iedereen ondertussen wel duidelijk zijn. Kom hier gerust wandelen, maar zie dat je niet verdwaalt en voor het donker terugkeert…ja, er is een avondklok ingesteld…